کانال تلگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

 

 

 

 

اینستاگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ کانال تلگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ کانال آپارت موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

 

لوگو موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

امروز : جمعه ,27 فروردین 1400 |استـــاندارد ICB، سلسله ای 4 مرتبه ای از شــایستــگي های مدیــر پــروژه تعریف شده است، که مفاهیم اولیه، فعالیت‌ها و تجربیات، مهارت‌ها، کارکردها، فرآیندهای مدیریتی، روش‌ها، تکنیک‌ها و ابزارهایی که معمولا در مدیریت پروژه به کار گرفته می‌شوند را بررسی می‌کنند

 

این مدل توسطIPMA (International Project management Association) تدوین شده است. پیش از پرداختن به خود مدل، بهتر است در مورد خود موسسه IPMA بدانیم که این موسسه در سال 1965، تاسیس شده است که متشکل  از 43 سازمان (اکثرا اروپایی) بوده و هر سازمان وظیفه دارد استانداردهای ملی و برنامه های اعطای گواهینامه خود را مطابق با محتوای ICB تدوین کند.

نخستین ویرایش ICB در سال 1995 و دومین و سومین ویرایش آن به ترتیب در سال‌های 1999 و 2006 منتشر شدند. ویرایش 2006 کاملاً با ویرایش 1999 متفاوت است و می‌تواند توسط همه کاربران با گرایش‌های فرهنگی گوناگون به کار گرفته شود.


در این استاندارد، سلسله ای 4 مرتبه ای از شایستگی­های مدیر پروژه تعریف شده است، که مفاهیم اولیه، فعالیت‌ها و تجربیات، مهارت‌ها، کارکردها، فرآیندهای مدیریتی، روش‌ها، تکنیک‌ها و ابزارهایی که معمولا در مدیریت پروژه به کار گرفته می‌شوند را بررسی می‌کنند و در عین‌حال به دانش مورد نیاز برای متخصصان و مهارت‌های تخصصی و پیشرفته که در شرایط خاص کاربرد دارند، می‌پردازد. ICB روش دسترسی به دانش، تجربه و نگرش‌های شخصی را در مدیریت پروژه بیان می‌کند.

ICB چهل و شش شایستگی را معرفی می‌کند که با استفاده از روابط کلیدی بین آنها تکمیل شده و در سه گروه شایستگی فنی، رفتاری و زمینه ­ای ‌قرار می‌گیرند.

 

عناصر شایستگی­های فنی

 1. موفقیت در مدیریت پروژه
 2. گروه های ذینفع
 3. اهداف و نیازمندی های پروژه
 
 4. ریسک و فرصت
 5. کیفیت
 6. سازماندهی پروژه
 
 7. کار تیمی
 8. واضح سازی مسئله
 9. حیطه و محصولات 
 
 10. زمان و فازهای پروژه
 11. هزینه و مالی
 12. تدارکات و قرارداد
 
 13. تغییرات
 14. گزارش ها و کنترل
 15. اطلاعات و مستندسازی
 
 16. ارتباطات
 17. شروع
 18. پایان
 

 

عناصر شایستگی­های رفتاری

 1.     رهبری 
 2.     درگیر شدن و انگیزه 
 3.     خودکنترلی 
 
 4.     قاطعیت 
 5.     آرامش 
 6.     داشتن ذهن باز 
 
 7.     خلاقیت 
 8.     نتیجه محوری 
 9.     کارآیی 
 
 10. مشاوره 
 11. مذاکره 
 12. اختلاف و بحران 
 
 13. قابلیت و اطمینان 
 14. احترام به ارزش‌ها 
 15. اخلاقیات 
 

 

عناصر شایستگی­ های زمینه­ ای

 1.     پروژه محوری 
 2.     برنامه محوری 
 3.     پرتفلیو محوری 
 
 4.     پیاده سازی برنامه و پرتفلیو 
 5.     سازماندهی دائم 
 6.     کسب و کار 
 
 7.     سیستم‌ها، محصولات و تکنولوژی 
 8.     مدیریت کارکنان 
 9.     سلامت، امنیت و ایمنی در محیط 
 
 10. مالی 
 11. قانونی 
  
 

 

هر عنصر شایستگی یک عنوان، شرحی از محتوا، لیستی از فرآیندهای ممکن و محدوده تجربه‌ای که در هر مرحله مورد نیاز است را تشریح می‌کند. واژگان کلیدی و روابط کلیدی با سایر عناصر، در پایان معرفی هر عنصر ذکر شده است.

ICB متدلوژی، متد و یا ابزار مشخصی را بیان یا پیشنهاد نمی‌کند، بلکه به جای آن حیطه‌های موضوعی، روش‌هایی برای اندازه‌گیری فعالیت‌ها و برخی مثال‌ها برای هر روش بیان شده‌اند. روش‌ها و ابزارها می‌توانند توسط سازمان تعریف شوند و مدیر پروژه باید روش‌ها و ابزارهای مناسب با موقعیت هر پروژه را انتخاب کند و به کار گیرد.

در شکل زیر حیطه‌های سه‌گانه شایستگی به همراه زیر مجموعه های آن ها قابل مشاهده است.

 

 

برای دسترسی به متن ICB می­توانید به سایت اتحادیه بین‌المللی مدیریت پروژه به نشانی زیر مراجعه کنید:

http://ipma.ch

 

 


مجموعه قوانین مرتبط با پیمانکاران

مجموعه قوانین امور مالی و مالیاتی
قوانین اداره کار و سازمان تامین اجتماعی
قانون کار جمهوری اسلامی ایران
فصل 1- تعاریف کلی و اصولی
فصل 2-قراردادکار
فصل3- شرایط کار
فصل4- حفاظت فنی وبهداشت کار
فصل5- آموزش واشتغال
فصل 6- تشکلهای کارگری وکارفرمایی
فصل7- مذاکرات وپیمانهای دسته جمعی
فصل8- خدمات رفاهی کارگران
فصل9- مراجع اختلاف
فصل10- شورایعالی کار
فصل11- جرایم ومجازاتها
فصل12- مقررات متفرقه
قوانین و بخشنامه های مکمل قانون کار
قوانین و بخشنامه های مکمل قانون کار
قوانین و مدیریت قراردادها(داخلی)
فهرست بهای رشته ها
قوانین و مدیریت قراردادها(بین المللی)
قانون تجارت
کل قانون تجارت(به تفکیک باب)
باب اول(تجار و معاملات تجاری)
باب دوم(دفاتر تجاری ودفتر ثبت تجاری)
باب سوم(شرکتهای تجاری)
باب چهارم(برات-فته طلب-چک)
باب پنجم(اسناد در وجه حامل)
باب ششم(دلالی)
باب هفتم(حق العمل کاری یا کمیسیون)
باب هشتم(قرارداد حمل و نقل)
باب نهم(قائم مقام و نمایندگان تجارتی)
باب دهم(ضمانت)
باب یازدهم(ورشکستگی)
باب دوازدهم(ورشکستگی به تقصیر یا تقلب)
باب سیزدهم(دراعاده اعتبار)
باب چهاردهم(اسم تجاری)
باب پانزدهم(شخصیت حقوقی)
باب شانزدهم(مقررات نهایی)
قانون تجارت(مرتبط با پیمانکاران)
سایر قوانین بالادستی مرتبط
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
سرفصل
فصل اول(فرهنگ اسلامی ایرانی)
فصل دوم(علم و فناوری)
فصل سوم(اجتماعی)
فصل چهارم(نظام اداری و مدیریت)
فصل پنجم(اقتصادی)
فصل ششم(توسعه منطقه ای)
فصل هفتم(دفاعی،سیاسی و امنیتی)
فصل هشتم(حقوق قضائی)
فصل نهم(بودجه و نظارت)
قانون بودجه سال 92
سرفصل
فصل اول- منابع و مصارف
فصل دوم (تولید،سرمایه و نیرو...)
فصل سوم(توسعه منطقه ای)
فصل چهارم(اجتماعی)
فصل پنجم(علم و فناوری)
فصل ششم(نظام اداری و مدیریت)
فصل هفتم(بودجه و نظارت)
اصلاحیه قانون بودجه سال 92
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
متن لایحه بودجه سال 93
متن لایحه بودجه سال 93
قانون بودجه سال 93
قانون بودجه سال 93
قانون بودجه سال 94
قانون بودجه سال 94
قانون محاسبات عمومی کشور
مقدمه
‌فصل اول - تعاريف
فصل دوم-اجرای بودجه
فصل سوم - نظارت مالي
فصل چهارم - تنظيم حساب و تفريغ بودجه
فصل پنجم - اموال دولتي
فصل ششم - مقررات متفرقه
ضمائم
قانون برنامه و بودجه کشور
قانون برنامه و بودجه کشور
استانداردها و روشهای مدیریت پروژه
استاندارد مدیریت پروژه PMBOK
مقدمه ای بر مدیریت پروژه
مدیریت محدوده پروژه
مدیریت زمان پروژه
مدیریت هزینه پروژه
مدیریت کیفیت پروژه
مدیریت تدارکات پروژه
مدیریت منابع انسانی پروژه
مدیریت ارتباطات پروژه
مدیریت ریسک پروژه
مدیریت ذینفعان پروژه
مدیریت یکپارچگی پروژه
استاندارد مدیریت پروژهPRINCE2
PRINCE2
استاندارد مدیریت پروژه ICB
ICB
دانلود کلیه قوانین مرتبط
دانلود قوانین و بخشنامه های مناقصات
دانلود قوانین و بخشنامه های مالیاتی
دانلود قانون مالیاتهای مستقیم
دانلود قوانین و بخشنامه های اداره کار و سازمان تامین اجتماعی
دانلود قانون تامین اجتماعی و آیین نامه ها
دانلود قانون کار
دانلود قوانین و آیین نامه های مرتبط با قرارداد،پیمان و مبحث مدیریت پروژه
دانلود شرایط عمومی قراردادها
چهارچوب موافقت نامه مشاركت عمومي - خصوصي
دانلود سایر قوانین بالادستی مرتبط با پیمانکاران و مشاوران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دانلود برنامه چهار ساله پنجم توسعه
دانلود قانون بودجه سال 92
دانلود قانون بودجه سال 94
دانلود قانون برنامه و بودجه کشور
دانلود قانون تجارت
دانلود قانون تجارت
دانلود انواع فهرست بها
دانلود فهرست بهای تاسیسات برقی
دانلود فهرست بهای تاسیسات مکانیکی
دانلود فهرست بهای راهداری
دانلود فهرست بهای خطوط انتقال آب
دانلود شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
دانلود فهرست بهای آبیاری و زهکشی
دانلود فهرست بهای آبیاری تحت فشار
دانلود رشته آبخیز داری و منابع طبیعی
دانلود رشته راه ،راه آهن و باند فرودگاه
دانلود فهرست بهای سدسازی
دانلود فهرست بهای نفت و گاز
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي
دانلود تعرفه خدمات نقشه برداري
دانلود حق الزحمه مطالعات ژئوفيزيك
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب
قانون مناقصات و مسائل پیرامون آن
ضوابط و معیارهای خدمات مشاوره
فصل 1 ـ کلیات
فصل 2ـ ضوابط خرید خدمات مشاوره
فصل 3 ـ ارزیابی کیفی مشاوران
فصل 4ـ ارزیابی پیشنهاد و انتخاب مشاور
ضوابط، موازین و معیارهای تهیه فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار
فصل اول ـ کلیات
فصل دوم ـ ضوابط و مقررات
آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات
فصل اول ـ کلیات
فصل دوم ـ نظام مستندسازی مناقصات
فصل سوم ـ نظام اطلاع‌رسانی مناقصات
قانون مالیاتهای مستقیم
باب اول(اشخاص مشمول ماليات)
باب دوم(املاک،مستغلات،اراضی و...)
باب سوم(مالیات بر درآمد)
باب چهارم(در مقررات مختلفه)
باب پنجم(تشخیص ومراجع مالیاتی)
قانون مناقصات (مصوبه مجلس)
فصل اول (کلیات و تعاریف)
فصل دوم(سازماندهی‌ مناقصات)
فصل سوم(برگزاری مناقصات)
فصل چهارم(مقررات مناقصات)

عضویت در خبرنامه

برای دریافت مطالب وبسایت موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ در ایمیل تان، ثبت نام کنید.

آمار بازدید کنندگان

شبکه های اجتماعی ماپ

فیس بوک موسسه ماپ گوگل پلاس ماپ این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
توییتر ماپ اینستاگرام ماپ کانال آپارات ماپ