کانال تلگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

 

 

 

 

اینستاگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ کانال تلگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ کانال آپارت موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

 

لوگو موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

امروز : جمعه ,27 فروردین 1400 |
فصل هفتم

 

مدیریت ارتباطات پروژه ( Project Communications Management)

 

مديريت ارتباطات پروژه شامل فرآيندهاي مورد نياز جهت اطمينان از اين است كه اطلاعات پروژه به موقع و

مناسب، توليد، جمع آوري، ذخيره، بازيابي و در نهايت جمع بندي مي شوند. مديران پروژه بيشتر زمان خود را جهت برقراري ارتباط با اعضاي تيم و ديگر ذينفعان پروژه صرف مي كنند، چه آنها داخل (در تمامي سطوح سازماني) يا خارج ازسازمان باشند. ارتباطات مؤثر، پلي بين ذي نفعان مختلف درگير در پروژه ايجاد مي كند كه پيش زمينه هاي سازماني و فرهنگي متنوع، سطوح مختلف تخصصي، چشم اندازها و علايق گوناگون در نتايج يا اجراي پروژه را به يكديگر متصل مي سازد.

 

7-1- شناسايي ذي نفعان:

شناسايي ذي نفعان، فرآيند شناسايي تمامي افراد يا سازمان هاي اثرپذير از پروژه و مستندسازي اطلاعات

مربوطه در خصوص علايق و اثرات آنها بر موفقيت پروژه است. ذي نفعان پروژه، افراد و سازمان هايي از قبيل مشتريان،حاميان، سازمان اجرايي و عموم مردم هستند كه به صورت فعال در پروژه درگير بوده يا علايق آنها ممكن است به صورت مثبت يا منفي، تحت تأثير اجرا يا تكميل پروژه، قرار بگيرد. همچنين آنها ممكن است بر پروژه و اقلام قابل تحويل آن، اثر بگذارند. ذي نفعان ممكن است در سطوح مختلفي از سازمان بوده و ممكن است سطح قدرت متفاوتي نيز داشته و يا اينكه احتمال دارد خارج از سازمان اجرايي باشند.

 

7-2- برنامه ريزي ارتباطات:

برنامه ريزي ارتباطات، فرآيند تعيين نيازهاي اطلاعاتي ذينفعان پروژه و تعريف يك رويكرد ارتباطي است.

فرآيند برنامه ريزي ارتباطات، به نيازهاي اطلاعاتي و ارتباطي ذي نفعان پاسخ مي دهد؛ بطور مثال، چه كساني به چه اطلاعاتي نياز دارند، چه زماني آنها را نياز دارند، چگونه آن اطلاعات به آنها داده مي شود و توسط چه كسي اين كار انجام مي شود. در حاليكه تمامي پروژه ها نيازمند اطلاع رساني اطلاعات پروژه هستند، نيازها و رو شهاي توزيع اطلاعات، بسيار متنوع هستند. شناسايي نيازهاي اطلاعاتي ذ ينفعان و تعيين ابزار مناسب جهت تأمين اين نيازها، عوامل مهمي براي موفقيت پروژه محسوب ميشوند.

 

7-3- توزيع ارتباطات:

توزيع اطلاعات، فرآيند در دسترس قرار دادن اطلاعات مورد نياز ذي نفعان پروژه، بر اساس برنامه ريزي انجام شده، مي باشد. اين فرآيند در طول چرخه عمر پروژه و در تمامي فرآيندهاي مديريتي انجام م يشود. تمركز در اين فرآيند، اساساً بر فرآيند اجرا ميباشد كه شامل پياده سازي برنامه مديريت ارتباطات و پاسخ به درخواست هاي غير منتظره دريافت اطلاعات است.

 

7-4- مديريت انتظارات ذي نفعان:

مديريت انتظارات ذ ينفعان، فرآيند اطلاع رساني و همكاري با ذ ينفعان جهت تأمين نيازهاي آنها و توجه به

مشكلات بوجود آمده مي باشد. مديريت انتظارات ذينفعان، با كمك فرآيندهاي ديگر ارتباطات جهت تأثير بر انتظارات، توجه به نگراني ها و حل مشكلات ذ ينفعان پروژه، مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

7-5- گزارش عملكرد:

گزارش عملكرد، فرآيند جمع آوري و توزيع اطلاعات عملكرد، شامل گزارشات وضعيت، اندازه گيري پيشرفت و پيش بيني ها است. فرآيند گزارش عملكرد شامل جمع آوري دوره اي و تحليل خط مبنا در مقابل داده هاي واقعي جهت تعيين و اعلام عملكرد و پيشرفت پروژه و همچنين پيش بيني نتايج پروژه، ميباشد.

 


مجموعه قوانین مرتبط با پیمانکاران

مجموعه قوانین امور مالی و مالیاتی
قوانین اداره کار و سازمان تامین اجتماعی
قانون کار جمهوری اسلامی ایران
فصل 1- تعاریف کلی و اصولی
فصل 2-قراردادکار
فصل3- شرایط کار
فصل4- حفاظت فنی وبهداشت کار
فصل5- آموزش واشتغال
فصل 6- تشکلهای کارگری وکارفرمایی
فصل7- مذاکرات وپیمانهای دسته جمعی
فصل8- خدمات رفاهی کارگران
فصل9- مراجع اختلاف
فصل10- شورایعالی کار
فصل11- جرایم ومجازاتها
فصل12- مقررات متفرقه
قوانین و بخشنامه های مکمل قانون کار
قوانین و بخشنامه های مکمل قانون کار
قوانین و مدیریت قراردادها(داخلی)
فهرست بهای رشته ها
قوانین و مدیریت قراردادها(بین المللی)
قانون تجارت
کل قانون تجارت(به تفکیک باب)
باب اول(تجار و معاملات تجاری)
باب دوم(دفاتر تجاری ودفتر ثبت تجاری)
باب سوم(شرکتهای تجاری)
باب چهارم(برات-فته طلب-چک)
باب پنجم(اسناد در وجه حامل)
باب ششم(دلالی)
باب هفتم(حق العمل کاری یا کمیسیون)
باب هشتم(قرارداد حمل و نقل)
باب نهم(قائم مقام و نمایندگان تجارتی)
باب دهم(ضمانت)
باب یازدهم(ورشکستگی)
باب دوازدهم(ورشکستگی به تقصیر یا تقلب)
باب سیزدهم(دراعاده اعتبار)
باب چهاردهم(اسم تجاری)
باب پانزدهم(شخصیت حقوقی)
باب شانزدهم(مقررات نهایی)
قانون تجارت(مرتبط با پیمانکاران)
سایر قوانین بالادستی مرتبط
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
سرفصل
فصل اول(فرهنگ اسلامی ایرانی)
فصل دوم(علم و فناوری)
فصل سوم(اجتماعی)
فصل چهارم(نظام اداری و مدیریت)
فصل پنجم(اقتصادی)
فصل ششم(توسعه منطقه ای)
فصل هفتم(دفاعی،سیاسی و امنیتی)
فصل هشتم(حقوق قضائی)
فصل نهم(بودجه و نظارت)
قانون بودجه سال 92
سرفصل
فصل اول- منابع و مصارف
فصل دوم (تولید،سرمایه و نیرو...)
فصل سوم(توسعه منطقه ای)
فصل چهارم(اجتماعی)
فصل پنجم(علم و فناوری)
فصل ششم(نظام اداری و مدیریت)
فصل هفتم(بودجه و نظارت)
اصلاحیه قانون بودجه سال 92
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
متن لایحه بودجه سال 93
متن لایحه بودجه سال 93
قانون بودجه سال 93
قانون بودجه سال 93
قانون بودجه سال 94
قانون بودجه سال 94
قانون محاسبات عمومی کشور
مقدمه
‌فصل اول - تعاريف
فصل دوم-اجرای بودجه
فصل سوم - نظارت مالي
فصل چهارم - تنظيم حساب و تفريغ بودجه
فصل پنجم - اموال دولتي
فصل ششم - مقررات متفرقه
ضمائم
قانون برنامه و بودجه کشور
قانون برنامه و بودجه کشور
استانداردها و روشهای مدیریت پروژه
استاندارد مدیریت پروژه PMBOK
مقدمه ای بر مدیریت پروژه
مدیریت محدوده پروژه
مدیریت زمان پروژه
مدیریت هزینه پروژه
مدیریت کیفیت پروژه
مدیریت تدارکات پروژه
مدیریت منابع انسانی پروژه
مدیریت ارتباطات پروژه
مدیریت ریسک پروژه
مدیریت ذینفعان پروژه
مدیریت یکپارچگی پروژه
استاندارد مدیریت پروژهPRINCE2
PRINCE2
استاندارد مدیریت پروژه ICB
ICB
دانلود کلیه قوانین مرتبط
دانلود قوانین و بخشنامه های مناقصات
دانلود قوانین و بخشنامه های مالیاتی
دانلود قانون مالیاتهای مستقیم
دانلود قوانین و بخشنامه های اداره کار و سازمان تامین اجتماعی
دانلود قانون تامین اجتماعی و آیین نامه ها
دانلود قانون کار
دانلود قوانین و آیین نامه های مرتبط با قرارداد،پیمان و مبحث مدیریت پروژه
دانلود شرایط عمومی قراردادها
چهارچوب موافقت نامه مشاركت عمومي - خصوصي
دانلود سایر قوانین بالادستی مرتبط با پیمانکاران و مشاوران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دانلود برنامه چهار ساله پنجم توسعه
دانلود قانون بودجه سال 92
دانلود قانون بودجه سال 94
دانلود قانون برنامه و بودجه کشور
دانلود قانون تجارت
دانلود قانون تجارت
دانلود انواع فهرست بها
دانلود فهرست بهای تاسیسات برقی
دانلود فهرست بهای تاسیسات مکانیکی
دانلود فهرست بهای راهداری
دانلود فهرست بهای خطوط انتقال آب
دانلود شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
دانلود فهرست بهای آبیاری و زهکشی
دانلود فهرست بهای آبیاری تحت فشار
دانلود رشته آبخیز داری و منابع طبیعی
دانلود رشته راه ،راه آهن و باند فرودگاه
دانلود فهرست بهای سدسازی
دانلود فهرست بهای نفت و گاز
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي
دانلود تعرفه خدمات نقشه برداري
دانلود حق الزحمه مطالعات ژئوفيزيك
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب
قانون مناقصات و مسائل پیرامون آن
ضوابط و معیارهای خدمات مشاوره
فصل 1 ـ کلیات
فصل 2ـ ضوابط خرید خدمات مشاوره
فصل 3 ـ ارزیابی کیفی مشاوران
فصل 4ـ ارزیابی پیشنهاد و انتخاب مشاور
ضوابط، موازین و معیارهای تهیه فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار
فصل اول ـ کلیات
فصل دوم ـ ضوابط و مقررات
آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات
فصل اول ـ کلیات
فصل دوم ـ نظام مستندسازی مناقصات
فصل سوم ـ نظام اطلاع‌رسانی مناقصات
قانون مالیاتهای مستقیم
باب اول(اشخاص مشمول ماليات)
باب دوم(املاک،مستغلات،اراضی و...)
باب سوم(مالیات بر درآمد)
باب چهارم(در مقررات مختلفه)
باب پنجم(تشخیص ومراجع مالیاتی)
قانون مناقصات (مصوبه مجلس)
فصل اول (کلیات و تعاریف)
فصل دوم(سازماندهی‌ مناقصات)
فصل سوم(برگزاری مناقصات)
فصل چهارم(مقررات مناقصات)

عضویت در خبرنامه

برای دریافت مطالب وبسایت موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ در ایمیل تان، ثبت نام کنید.

آمار بازدید کنندگان

شبکه های اجتماعی ماپ

فیس بوک موسسه ماپ گوگل پلاس ماپ این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
توییتر ماپ اینستاگرام ماپ کانال آپارات ماپ