کانال تلگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

 

 

 

 

اینستاگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ کانال تلگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ کانال آپارت موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

 

لوگو موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

امروز : دوشنبه ,11 اسفند 1399 |
وصول مطالبات پیمانکار

اگر وصول مطالبات پیمانکار را مهم ترین هدف پیمانکاران در نظر بگیریم سخنی به گزاف نگفته ایم. واضح است که پیمانکاران به عنوان شرکت های خصوصی محوریت فعالیت خود را بر کسب سود بیشتر متمرکز می کنند. و نتیجه هر پروزه با میزان وصول آن سنجیده میگردد. بنابراین بار دیگر تأکید داریم وصول مطالبات پیمانکار مهم ترین ولذت بخش ترین قسمت یک پروژه و یا قرارداد برای پیمانکاران است.

 از طرفی همین جذابیت بزرگ ( وصول مطالبات ) به بزرگترین چالش برای پیمانکاران

تبدیل گردیده است.که خود دلایل متعددی دارد. این دلایل به قرار زیر است:

1) عدم توافق کارفرما و پیمانکار در حصول توافق در مورد کارکردی که مطالبات پیمانکار از آن ناشی میگردد.

2) عدم وجود نقدینگی یا اعتبار پروژه توسط کارفرما

3) برخورد غیر منطقی بعضی از عوامل کارفرما و اعمال نظر های شخصی یا غیر کارشناسانه در پرداخت مطالبات پیمانکار

4) عدم تبحر و مهارت کافی عوامل رسیدگی تأیید کننده صورت وضعیت یا سایر مطالبات پیمانکار

ذکر عوامل بالا که از مهمترین موارد عدم وصول مطالبات است و لزوماً تمام آنها نیست به این دلیل مهم صورت گرفته که ما در خصوص هر کدام از این عوامل راهکارهای کارگشا ارائه نمائیم.

نکته قابل توجه این است که راهکار های عام الشمولی برای موارد ذکر شده وجود ندارد چراکه عمده پیمانکاران از یک قرارداد (شرایط عمومی پیمان) تبعیت نمیکنند. بنابراین توصیه های ما مطلق نیست.

و ناگزیر با فرض حاکمیت شرایط عمومی پیمان راهکار های متناسب را ارائه میدهیم.

1 ) در این خصوص و البته در سایر موارد مکاتبه یکی از مؤثرترین راهکار های ممکن است. بنابراین اکیداً توصیه میکنیم از پیغامهای غیر کتبی و غیر مستند ( تلفنی –شفاهی ) خودداری و کلیه موارد مهم را از طریق مکاتبه ( ترجیحاً با شماره ثبت در دبیرخانه کارفرما ) به وی ابلاغ نمائید. حال چنانچه مکاتبه میسر نشد ( این مکاتبات بعدها میتواند ملاک اظهار نظر مراجع رسیدگی ( کارشناس، داور، دادگاه ) قرار گیرد.) بهترین گزینه تأمین دلیل به وسیله کارشناس رسمی دادگستری است که با توجه به شرایط حادث شده بهترین راهکار معرفی میشود.

2 ) در این خصوص فرض بر این است که کارفرما لزوماً می بایست اعتبار و نقدینگی پیمان را قبل از انعقاد قرارداد تأمین نموده باشد. بنابراین هر توجیهی که توسط کارفرما مطرح گردد از نظر حقوقی مسموع نخواهد بود.

نکته قابل توجه این است که تجربه نشان داده که بعضی کارفرما ها طرقاً به این امر اعتراف نمی کنند. و سعی می کنند که با ایراد خدشه به کار و عملکرد پیمانکار ضرب الاجل پرداخت مطالبات پیمانکار را طولانی نمایند. در اینحالت بهترین اقدام توسط پیمانکار مطالبه مبالغ بصورت رسمی ( در قالب صورت وضعیت و نامه و ... ) می باشد که چنانچه موضوع اختلاف از طریق مصالحه و دوستانه حل نشد، بتواند بعنوان مستند عدم پرداخت و بالطبع مشمول مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه توسط پیمانکار شود.

3) این مطالب نیز هرچند خیلی شایع نیست ولی به ندرت وجود دارد. در این حالت نیز پیمانکار می بایست با ارائه مکاتبات مستند از عملکرد و حق خود دقاع نمید و با مکاتبات مستمر و محترمانه کارفرما را به همکاری ترغیب نماید.

4) در خصوص عدم پرداخت مطالبات به دلیل عدم تبحر و مهارت کالفی در بررسی مستندات پیمانکار و ... به نظر میرسد برخورد توأم با احترام با عوامل بررسی و آموزش غیر ملموس به آنها و یا تهیه صورت وضعیت با درج توضیحات و منطق محاسبه و ... میتواند قفل تطویل زمان را باز کند بنابراین، برخورد توأم با احترام در کلیه مراحل اجرای قرارداد های پیمانکاری توصیه اکید ماست.

در نهایت چنانچه راهکار های فوق منجر به نتیجه نشد باید بر علیه کارفرما طرح دعوی اقامه نمود که البته توصیه می کنیم قبلاً مقاله مفصل مؤسسه حقوقی ماپ را در چگونگی و باید و نباید های طرح دعوی بر علیه کارفرما را در اینجا بخوانید.

 


مجموعه قوانین مرتبط با پیمانکاران

مجموعه قوانین امور مالی و مالیاتی
قوانین اداره کار و سازمان تامین اجتماعی
قانون کار جمهوری اسلامی ایران
فصل 1- تعاریف کلی و اصولی
فصل 2-قراردادکار
فصل3- شرایط کار
فصل4- حفاظت فنی وبهداشت کار
فصل5- آموزش واشتغال
فصل 6- تشکلهای کارگری وکارفرمایی
فصل7- مذاکرات وپیمانهای دسته جمعی
فصل8- خدمات رفاهی کارگران
فصل9- مراجع اختلاف
فصل10- شورایعالی کار
فصل11- جرایم ومجازاتها
فصل12- مقررات متفرقه
قوانین و بخشنامه های مکمل قانون کار
قوانین و بخشنامه های مکمل قانون کار
قوانین و مدیریت قراردادها(داخلی)
فهرست بهای رشته ها
قوانین و مدیریت قراردادها(بین المللی)
قانون تجارت
کل قانون تجارت(به تفکیک باب)
باب اول(تجار و معاملات تجاری)
باب دوم(دفاتر تجاری ودفتر ثبت تجاری)
باب سوم(شرکتهای تجاری)
باب چهارم(برات-فته طلب-چک)
باب پنجم(اسناد در وجه حامل)
باب ششم(دلالی)
باب هفتم(حق العمل کاری یا کمیسیون)
باب هشتم(قرارداد حمل و نقل)
باب نهم(قائم مقام و نمایندگان تجارتی)
باب دهم(ضمانت)
باب یازدهم(ورشکستگی)
باب دوازدهم(ورشکستگی به تقصیر یا تقلب)
باب سیزدهم(دراعاده اعتبار)
باب چهاردهم(اسم تجاری)
باب پانزدهم(شخصیت حقوقی)
باب شانزدهم(مقررات نهایی)
قانون تجارت(مرتبط با پیمانکاران)
سایر قوانین بالادستی مرتبط
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
سرفصل
فصل اول(فرهنگ اسلامی ایرانی)
فصل دوم(علم و فناوری)
فصل سوم(اجتماعی)
فصل چهارم(نظام اداری و مدیریت)
فصل پنجم(اقتصادی)
فصل ششم(توسعه منطقه ای)
فصل هفتم(دفاعی،سیاسی و امنیتی)
فصل هشتم(حقوق قضائی)
فصل نهم(بودجه و نظارت)
قانون بودجه سال 92
سرفصل
فصل اول- منابع و مصارف
فصل دوم (تولید،سرمایه و نیرو...)
فصل سوم(توسعه منطقه ای)
فصل چهارم(اجتماعی)
فصل پنجم(علم و فناوری)
فصل ششم(نظام اداری و مدیریت)
فصل هفتم(بودجه و نظارت)
اصلاحیه قانون بودجه سال 92
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
متن لایحه بودجه سال 93
متن لایحه بودجه سال 93
قانون بودجه سال 93
قانون بودجه سال 93
قانون بودجه سال 94
قانون بودجه سال 94
قانون محاسبات عمومی کشور
مقدمه
‌فصل اول - تعاريف
فصل دوم-اجرای بودجه
فصل سوم - نظارت مالي
فصل چهارم - تنظيم حساب و تفريغ بودجه
فصل پنجم - اموال دولتي
فصل ششم - مقررات متفرقه
ضمائم
قانون برنامه و بودجه کشور
قانون برنامه و بودجه کشور
استانداردها و روشهای مدیریت پروژه
استاندارد مدیریت پروژه PMBOK
مقدمه ای بر مدیریت پروژه
مدیریت محدوده پروژه
مدیریت زمان پروژه
مدیریت هزینه پروژه
مدیریت کیفیت پروژه
مدیریت تدارکات پروژه
مدیریت منابع انسانی پروژه
مدیریت ارتباطات پروژه
مدیریت ریسک پروژه
مدیریت ذینفعان پروژه
مدیریت یکپارچگی پروژه
استاندارد مدیریت پروژهPRINCE2
PRINCE2
استاندارد مدیریت پروژه ICB
ICB
دانلود کلیه قوانین مرتبط
دانلود قوانین و بخشنامه های مناقصات
دانلود قوانین و بخشنامه های مالیاتی
دانلود قانون مالیاتهای مستقیم
دانلود قوانین و بخشنامه های اداره کار و سازمان تامین اجتماعی
دانلود قانون تامین اجتماعی و آیین نامه ها
دانلود قانون کار
دانلود قوانین و آیین نامه های مرتبط با قرارداد،پیمان و مبحث مدیریت پروژه
دانلود شرایط عمومی قراردادها
چهارچوب موافقت نامه مشاركت عمومي - خصوصي
دانلود سایر قوانین بالادستی مرتبط با پیمانکاران و مشاوران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دانلود برنامه چهار ساله پنجم توسعه
دانلود قانون بودجه سال 92
دانلود قانون بودجه سال 94
دانلود قانون برنامه و بودجه کشور
دانلود قانون تجارت
دانلود قانون تجارت
دانلود انواع فهرست بها
دانلود فهرست بهای تاسیسات برقی
دانلود فهرست بهای تاسیسات مکانیکی
دانلود فهرست بهای راهداری
دانلود فهرست بهای خطوط انتقال آب
دانلود شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
دانلود فهرست بهای آبیاری و زهکشی
دانلود فهرست بهای آبیاری تحت فشار
دانلود رشته آبخیز داری و منابع طبیعی
دانلود رشته راه ،راه آهن و باند فرودگاه
دانلود فهرست بهای سدسازی
دانلود فهرست بهای نفت و گاز
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي
دانلود تعرفه خدمات نقشه برداري
دانلود حق الزحمه مطالعات ژئوفيزيك
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب
قانون مناقصات و مسائل پیرامون آن
ضوابط و معیارهای خدمات مشاوره
فصل 1 ـ کلیات
فصل 2ـ ضوابط خرید خدمات مشاوره
فصل 3 ـ ارزیابی کیفی مشاوران
فصل 4ـ ارزیابی پیشنهاد و انتخاب مشاور
ضوابط، موازین و معیارهای تهیه فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار
فصل اول ـ کلیات
فصل دوم ـ ضوابط و مقررات
آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات
فصل اول ـ کلیات
فصل دوم ـ نظام مستندسازی مناقصات
فصل سوم ـ نظام اطلاع‌رسانی مناقصات
قانون مالیاتهای مستقیم
باب اول(اشخاص مشمول ماليات)
باب دوم(املاک،مستغلات،اراضی و...)
باب سوم(مالیات بر درآمد)
باب چهارم(در مقررات مختلفه)
باب پنجم(تشخیص ومراجع مالیاتی)
قانون مناقصات (مصوبه مجلس)
فصل اول (کلیات و تعاریف)
فصل دوم(سازماندهی‌ مناقصات)
فصل سوم(برگزاری مناقصات)
فصل چهارم(مقررات مناقصات)

عضویت در خبرنامه

برای دریافت مطالب وبسایت موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ در ایمیل تان، ثبت نام کنید.

آمار بازدید کنندگان

شبکه های اجتماعی ماپ

فیس بوک موسسه ماپ گوگل پلاس ماپ این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
توییتر ماپ اینستاگرام ماپ کانال آپارات ماپ