کانال تلگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

 

 

 

 

اینستاگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ کانال تلگرام موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ کانال آپارت موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

 

لوگو موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ

امروز : دوشنبه ,11 اسفند 1399 |
خسارت تأخیر در تأدیه مطالبات پیمانکاران

در سالهای اخیر ( علی الخصوص حدفاصل سالهای 90 الی 92 ) بسیاری از پیمانکاران پس از اتمام و تحویل پروژه و یا پس از خاتمه پیمان موفق به دریافت مطالبات خود نگردیده و یا حداقل در زمان مقرر از دریافت مطالبات خویش عاجز مانده اند. همچنین کم نیستند سازندگان و پیمانکارانی که با بیم و واهمه از اینکه با کارفرمای دولتی قدرتمند خویش وارد دعوای حقوقی شوند، از طرح دعوا

و تسلیم شکایت به مراجع قانونی صرفنظر نموده و به تبع آن  قید خسارت ناشی از کاهش ارزش پول و تطویل زمان ادای دین را زده اند.

از طرفی بدلیل آنکه در پیمانهای دولتی تخصیص بودجه و اعتبار برای ردیفی به غیر از آنچه برای قرارداد و ملحقات آن آمده، پیش بینی نشده است، عملاً امکان پرداخت خسارات ناشی از تاخیر در تادیه   برای کارفرما میسر نمی باشد. مگر با حکم مرجع ذیصلاح رسیدگی به اختلافات (دادگاه صالحه و یا هیئت داوری ) .(رجوع کنید به مطلب مرتبط)

لذا اخذ خسارات ناشی از تاخیر در تادیه دین توسط پیمانکار در گام اول مستلزم طرح دعوی حقوقی و تسلیم شکایت به مرجع حل اختلاف می باشد.

 در هنگام طرح دعوای حقوقی محـاسبه خسارت ناشی از تاخیر در تأدیه مطالبات پیمانـکار مسـتند به ماده 522 قانـون آیین دادرسی مدنی با بررسی شاخص های کل بهای کالا ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به روش زیر قابل محاسبه است :                             

همانطور که از متن فرمول نتیجه گیری میشود هرچه مدت زمانی ببن زمان مطالبه و  زمان پرداخت دین بیشتر باشد، ارزش دین در زمان تادیه بیشتر خواهد بود.امـا در خصـوص اینکه زمان سررسید دیـن چه تاریخـی ملاک محاسبه  خواهد بود به این نکـته اشاره میشـود: زمان منتهی  به مطالبه وجه (در قالب صورت وضعیت و یا نامه رسمی  ) و یا آخرین فرصت قانونی کارفرمـا (مطابق آنچه در شرایط عمومی و یا شرایط خصوصی آمده است) قانوناً ملاک محاسبه "زمان سررسید دین"  می باشد لیکن ممکن است به زعم مرجع رسیدگی کننده اختلاف، تاریخ ابلاغ رسمی به کارفرما ( از طریق اظهارنامه دادگستری و یا زمان طرح دعوای مطالبه دین  ) زمان سررسید دین تلقی گردد.

با نگاه دقیقتر به ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی  میبینیم که در تعیین زمان سررسید دو شرط لحاظ شده است:                  

 1 ) مطالبه داین                    2 ) تمکّن مدیون

در خصوص مورد اول یعنی  مطالبه داین (بستانکار)  مفهوم  این است که بستانکار دین را مطالبه کرده باشد فلذا چون مابین اشخاص حقیقی هرگونه ادعائی مبنی براینکه مطالبه دین توسط داین انجام شده ، محتمل و بار اثبات آن نیز سخت است، دادگاه زمان اعلام مطالبه دین را  از طریق اظهارنامه قانونی و یا زمان طرح دعوی می پذیرد. به این مفهوم که یا داین (طلبکار)باید اقدام به ارسال اظهار نامه قانونی کرده  و یا  اقدام به طرح دعوی مطالبه دین را در دادگاه بنماید که در اینصورت زمان سررسید  زمان تسلیم اظهار نامه رسمی به مدیون و یا  تاریخ طرح دعوی ملاک محاسبه زمان سررسید مطالبه  خواهد بود.البته  چون ممکن است داین معذوریت هائی برای طرح دعوی داشته باشد و به دلیلی نخواهد بر علیه مدیون اقامه دعوی کند ، میتواند مطالبه دین را بصورت رسمی و در قالب اظهارنامه به مدیون ابلاغ نماید. به این ترتیب زمان تسلیم اظهارنامه به دادگاه یا دفاتر خدمات الکترونیک دادگستری ملاک زمان سررسید تلّقی میگردد.

در خصوص شرط دوّم یعنی تمکن مالی مدیون تفسیر به این قرار است که لازم است که مدیون تمکن مالی یا به تعبیری قدرت و توان پرداخت دین را داشته باشد. که البته  فرض و اصل  بر این است که مدیون همواره تمکن مالی دارد مگر اینکه بتواند از طریق دادگاه و طرح دعوی اعسار عدم تمکن مالی خود را به دادگاه اثبات نماید.لاکن مطابق قانون ، دعوی اعسار از اشخاص حقوقی(شرکتها) پذیرفته نمیشود.ضمن اینکه چون تمرکز بحث ما در خصوص دعاوی پیمانکاران و کارفرمایان است، بحث اعسار و بحث تمکن مالی مدیون قابل طرح نیست چون همانطور که عنوان شد اولاً فرض و اصل این است که کارفرما قبل از برگزاری مناقصه و واگذاری کار به پیمانکار، تامین اعتبار و منابع مالی پروژه را انجام داده باشد که در اینصورت  ادعای عدم  تمکن مالی کارفرما مسموع نیست ثانیاً  همانطور که عنوان شد اعسار از اشخاص حقوقی پذیرفته نمیگردد.بنابراین بعد از طرح دعوی و صدور حکم محکومیت علیه کارفرما، محاسبه خسارت تاخیر در تادیه تنها با شرط اول محقق خواهد شد.

اما در  خصوص شرط اوّل(مطالبه داین) در قراردادهای پیمانکاری  دو تفسیر متفاوت وجود دارد. اول اینکه صرفاً  مکاتبه معمولی پیمانکار و یا ارسال صورت وضعیت با موضوع و مفهوم مطالبه مبلغ و ثبت آن در دبیرخانه کارفرما ،  به نوعی مطالبه رسمی دین تلّقی میگردد و دیگر نیازی به ارسال اظهار نامه قانونی نیست . و تفسیر دوم این است که مطالبه صرفاً میبایست از طریق اظهار نامه و یا ثبت دادخواست مطالبه توسط پیمانکار بر علیه کارفرما صورت پذیرد.

در خصوص حالتهای فوق  دادگاهها رویه یکسانی را اتخاذ نمی کنند و بعضاً زمان مطالبه  طی نامه رسمی که ثبت دبیرخانه کارفرما شده باشد را ملاک تاریخ مطالبه دین قلمداد میکنند و یا صرفاً  زمان طرح دعوی و یا زمان ارائه اظهارنامه رسمی و قانونی را ملاک رسیدگی خود قرار میدهند. بنابر این به پیمانکاران توصیه میشود مطالبه دین خود را  (خصوصاً اگر مبلغ دین قابل توجه باشد) علاوه بر صورت وضعیت و نامه رسمی، از طریق اظهارنامه قانونی نیز  به کارفرما ابلاغ نمایند.

نویسنده مقاله سید مهدی موسوی مدیر موسسه حقوقی ماپ

 


مجموعه قوانین مرتبط با پیمانکاران

مجموعه قوانین امور مالی و مالیاتی
قوانین اداره کار و سازمان تامین اجتماعی
قانون کار جمهوری اسلامی ایران
فصل 1- تعاریف کلی و اصولی
فصل 2-قراردادکار
فصل3- شرایط کار
فصل4- حفاظت فنی وبهداشت کار
فصل5- آموزش واشتغال
فصل 6- تشکلهای کارگری وکارفرمایی
فصل7- مذاکرات وپیمانهای دسته جمعی
فصل8- خدمات رفاهی کارگران
فصل9- مراجع اختلاف
فصل10- شورایعالی کار
فصل11- جرایم ومجازاتها
فصل12- مقررات متفرقه
قوانین و بخشنامه های مکمل قانون کار
قوانین و بخشنامه های مکمل قانون کار
قوانین و مدیریت قراردادها(داخلی)
فهرست بهای رشته ها
قوانین و مدیریت قراردادها(بین المللی)
قانون تجارت
کل قانون تجارت(به تفکیک باب)
باب اول(تجار و معاملات تجاری)
باب دوم(دفاتر تجاری ودفتر ثبت تجاری)
باب سوم(شرکتهای تجاری)
باب چهارم(برات-فته طلب-چک)
باب پنجم(اسناد در وجه حامل)
باب ششم(دلالی)
باب هفتم(حق العمل کاری یا کمیسیون)
باب هشتم(قرارداد حمل و نقل)
باب نهم(قائم مقام و نمایندگان تجارتی)
باب دهم(ضمانت)
باب یازدهم(ورشکستگی)
باب دوازدهم(ورشکستگی به تقصیر یا تقلب)
باب سیزدهم(دراعاده اعتبار)
باب چهاردهم(اسم تجاری)
باب پانزدهم(شخصیت حقوقی)
باب شانزدهم(مقررات نهایی)
قانون تجارت(مرتبط با پیمانکاران)
سایر قوانین بالادستی مرتبط
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
سرفصل
فصل اول(فرهنگ اسلامی ایرانی)
فصل دوم(علم و فناوری)
فصل سوم(اجتماعی)
فصل چهارم(نظام اداری و مدیریت)
فصل پنجم(اقتصادی)
فصل ششم(توسعه منطقه ای)
فصل هفتم(دفاعی،سیاسی و امنیتی)
فصل هشتم(حقوق قضائی)
فصل نهم(بودجه و نظارت)
قانون بودجه سال 92
سرفصل
فصل اول- منابع و مصارف
فصل دوم (تولید،سرمایه و نیرو...)
فصل سوم(توسعه منطقه ای)
فصل چهارم(اجتماعی)
فصل پنجم(علم و فناوری)
فصل ششم(نظام اداری و مدیریت)
فصل هفتم(بودجه و نظارت)
اصلاحیه قانون بودجه سال 92
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
متن لایحه بودجه سال 93
متن لایحه بودجه سال 93
قانون بودجه سال 93
قانون بودجه سال 93
قانون بودجه سال 94
قانون بودجه سال 94
قانون محاسبات عمومی کشور
مقدمه
‌فصل اول - تعاريف
فصل دوم-اجرای بودجه
فصل سوم - نظارت مالي
فصل چهارم - تنظيم حساب و تفريغ بودجه
فصل پنجم - اموال دولتي
فصل ششم - مقررات متفرقه
ضمائم
قانون برنامه و بودجه کشور
قانون برنامه و بودجه کشور
استانداردها و روشهای مدیریت پروژه
استاندارد مدیریت پروژه PMBOK
مقدمه ای بر مدیریت پروژه
مدیریت محدوده پروژه
مدیریت زمان پروژه
مدیریت هزینه پروژه
مدیریت کیفیت پروژه
مدیریت تدارکات پروژه
مدیریت منابع انسانی پروژه
مدیریت ارتباطات پروژه
مدیریت ریسک پروژه
مدیریت ذینفعان پروژه
مدیریت یکپارچگی پروژه
استاندارد مدیریت پروژهPRINCE2
PRINCE2
استاندارد مدیریت پروژه ICB
ICB
دانلود کلیه قوانین مرتبط
دانلود قوانین و بخشنامه های مناقصات
دانلود قوانین و بخشنامه های مالیاتی
دانلود قانون مالیاتهای مستقیم
دانلود قوانین و بخشنامه های اداره کار و سازمان تامین اجتماعی
دانلود قانون تامین اجتماعی و آیین نامه ها
دانلود قانون کار
دانلود قوانین و آیین نامه های مرتبط با قرارداد،پیمان و مبحث مدیریت پروژه
دانلود شرایط عمومی قراردادها
چهارچوب موافقت نامه مشاركت عمومي - خصوصي
دانلود سایر قوانین بالادستی مرتبط با پیمانکاران و مشاوران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دانلود برنامه چهار ساله پنجم توسعه
دانلود قانون بودجه سال 92
دانلود قانون بودجه سال 94
دانلود قانون برنامه و بودجه کشور
دانلود قانون تجارت
دانلود قانون تجارت
دانلود انواع فهرست بها
دانلود فهرست بهای تاسیسات برقی
دانلود فهرست بهای تاسیسات مکانیکی
دانلود فهرست بهای راهداری
دانلود فهرست بهای خطوط انتقال آب
دانلود شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
دانلود فهرست بهای آبیاری و زهکشی
دانلود فهرست بهای آبیاری تحت فشار
دانلود رشته آبخیز داری و منابع طبیعی
دانلود رشته راه ،راه آهن و باند فرودگاه
دانلود فهرست بهای سدسازی
دانلود فهرست بهای نفت و گاز
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي
دانلود تعرفه خدمات نقشه برداري
دانلود حق الزحمه مطالعات ژئوفيزيك
دانلود فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب
قانون مناقصات و مسائل پیرامون آن
ضوابط و معیارهای خدمات مشاوره
فصل 1 ـ کلیات
فصل 2ـ ضوابط خرید خدمات مشاوره
فصل 3 ـ ارزیابی کیفی مشاوران
فصل 4ـ ارزیابی پیشنهاد و انتخاب مشاور
ضوابط، موازین و معیارهای تهیه فهرست مناقصه‌گران صلاحیت‌دار
فصل اول ـ کلیات
فصل دوم ـ ضوابط و مقررات
آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات
فصل اول ـ کلیات
فصل دوم ـ نظام مستندسازی مناقصات
فصل سوم ـ نظام اطلاع‌رسانی مناقصات
قانون مالیاتهای مستقیم
باب اول(اشخاص مشمول ماليات)
باب دوم(املاک،مستغلات،اراضی و...)
باب سوم(مالیات بر درآمد)
باب چهارم(در مقررات مختلفه)
باب پنجم(تشخیص ومراجع مالیاتی)
قانون مناقصات (مصوبه مجلس)
فصل اول (کلیات و تعاریف)
فصل دوم(سازماندهی‌ مناقصات)
فصل سوم(برگزاری مناقصات)
فصل چهارم(مقررات مناقصات)

عضویت در خبرنامه

برای دریافت مطالب وبسایت موسسه حقوقی پیمانکاری ماپ در ایمیل تان، ثبت نام کنید.

آمار بازدید کنندگان

شبکه های اجتماعی ماپ

فیس بوک موسسه ماپ گوگل پلاس ماپ این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
توییتر ماپ اینستاگرام ماپ کانال آپارات ماپ